Thursday , September 19 2019
Breaking News

Cập nhật giải thích tiếng Việt cho LC+RC 1200

TOEICPLAY tiếp tục cập nhật giải thích tiếng Việt cho 600 câu hỏi phần đọc hiểu sách LC+RC 1200. Bạn có thể dễ dàng truy cập mục giải thích này với hướng dẫn dưới đây:

  1. Truy cập vào module: LC+RC 1200
  2. Vào LC+RC 1200 – Test 1 – Part 5 (Hoặc các Part 5, 6, 7 của các test khác)
  3. Bấm vào Xem giải thích và bấm Test 1-Part 5
  4. Bấm vào Menu để di chuyển nhanh đến câu hỏi bạn cần xem.

Out

Part 5

Toàn bộ module: LC+RC 1200 đã được dịch và giải thích tiếng Việt với 1200 câu hỏi:

Course Content