Thursday , September 19 2019
Breaking News

Cập nhật bản dịch tiếng Việt cho LC+RC 1200

Ngay từ bây giờ bạn đã có thể xem bản dịch tiếng Việt chi tiết cho phần nghe hiểu của LC+RC 1200. Tài liệu được cập nhật bao gồm 600 câu hỏi từ Test 1 đến Test 6 phần nghe hiểu (Listening Comprehension).

Hướng dẫn:

  1. Truy cập vào module: LC+RC 1200
  2. Vào LC+RC 1200 – Test 1 – Part 1 (Hoặc các Part 1, 2, 3, 4 của các test khác)
  3. Bấm vào Xem bản dịch và giải thích và bấm Test 1-Part 1

lc-rc1200-ban-dich-tieng-viet

TOEICPLAY sẽ tiếp tục update hàng tháng bản dịch, giải thích của các tài liệu hiện có trên website. Rất cảm ơn các bạn học viên đã đồng hành cùng TOEICPLAY trong thời gian qua.