Thi TOEIC ở đâu?

Để trả lời cho câu hỏi thi TOEIC ở đâu bạn có thể truy cập website của IIG Việt Nam. Chọn Test site và chọn TOEIC. Một danh sách cập nhật nhất những địa điểm tổ chức thi TOEIC sẽ được liệt kê. Hy vọng thông tin này có thể giúp bạn tìm được địa…